Stema României
Steag Municipiul Onești

STEAG
Municipiul Oneşti

STEMA
Municipiul Oneşti

A N U N Ț de  INTERES PUBLIC 
Informațiile prezentate sunt actualizate până în APRILIE 2014 când s-a trecut pe 
noul site al instituției: www.onesti.ro

STRATEGIA de DEZVOLTARE LOCALA a Municipiului ONEȘTI, 2012-2022
Primaria Municipiului Onești
Tel. 0234.324243, Fax: 0234.313911, Cod Fiscal: 4353250
e-Mail: primarie@onesti.ro, web: www.onesti.ro

Strategia Integrată pentru dezvoltarea initiațivei private în sectoarele
non-agricole în zonele rurale ale județului BACĂU.
Steag Municipiul Onesti RoFlag Biblioteca Biblioteca Spital Biblioteca

HCL Anii anteriori

Minute și PV Ședințe