Stema României
PRIMĂRIE > Anunțuri de interes public local
Anunț Solicitare OFERTE de preț pentru Dirigenție de șantier, 22.05.2014
   Primăria Municipiului Oneşti - intenționeazaă să atribuie un contract de achiziție publică de servicii de asistență tehnică prin dirigenție de șantier la obiectivul:”REPARAȚII STRĂZI in Municipiul ONEȘTI” pentru care solicita OFERTE de pret care se vor depune pana in data de 22 Mai 2014... Anunțul nr.210084 din 15.05.2014 și Contractul cadru prestări servicii, publicate în data de 20.05.2014
Anunț Solicitare de OFERTE de preț pentru materiale de curățenie, 13.05.2014
   Primăria Municipiului Oneşti - intenționeazaă să achiziționeze materiale de curatenie pentru care solicita OFERTE de pret care se vor depune pana in data de 13 Mai 2014... Anunțul nr.19044 din 06.05.2014, publicate în data de 06.05.2014
Concurs promovare August 2013
   Primăria Municipiului Oneşti - organizează examen de promovare in funcție. grad/treapta profesională imediat superioare pentru funcțiile contractuale de execuție, in data de 29 August 2013... Anunțul nr.14384 din 15.07.2013, publicate în data de 17.07.2013
Anunț de mediu - Anunt de mediu II Amenajare Spații Verzi
   MUNICIPIUL ONEŞTI, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacău pentru proiectul ”AMENAJARE SPAȚII VERZI în Municipiul ONEȘTI” judeţul Bacău. Publicului interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei, in termen de 5 zile de la publicare, la sediul APM Bacău...  Anunțul OFICIAL... publicat în 08.07.2013
Anunț de mediu - solicitare Acord de mediu
   MUNICIPIUL ONEŞTI, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”AMENAJARE SPAȚII VERZI în Municipiul ONEȘTI” judeţul Bacău. Informațiile privind proiectul propus cât si comentarii/observaţii ale publicului interesat se pot înainta, zilnic, la sediul APM Bacău...  Anunțul OFICIAL... publicat în 05.07.2013
Concurs promovare August 2013
   Primăria Municipiului Oneşti - organizează concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior pentru funcții publice de execuție, in data de 27 August 2013... Anunțul nr.3935 din 02.07.2013, publicate în 02.07.2013
Anunț de mediu - Informare cu privire la solicitare Acord de mediu
   MUNICIPIUL ONEŞTI, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de incadrare de catre APM Bacau privind proiectul ”CONSTRUIRE REȚEA DE CANALIZARE NOUĂ în Cartierul BORZEȘTI”din Municipiul Oneşti, judeţul Bacău. Publicul interesat poate înainta, zilnic, comentarii/observaţii la sediul ARPM Bacău...  Anunțul OFICIAL... publicat în 04.06.2013
Anunț de mediu - solicitare Acord de mediu
   MUNICIPIUL ONEŞTI, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”CONSTRUIRE REȚEA DE CANALIZARE NOUĂ în Cartierul BORZEȘTI”din Municipiul Oneşti, judeţul Bacău.
Publicul interesat poate înainta, zilnic, comentarii/observaţii la sediul ARPM Bacău...  Anunțul OFICIAL... publicat în 17.05.2013
Anunț de mediu - PV și Notă de constatare
   În data de 15.05.2013, în Municipioul ONEȘTI s-a încheiat Procesul verbal de afișare a Notei de Constatare nr.7867/15.04.2013 cu privire la situația Stânei d-lui Neculai STOICA din Municipiului Onești... Anunțul OFICIAL!...publicat în 16.05.2013
Concurs pentru ocuparea postului de Administrator Public
   Primăria Municipiului Oneşti - organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Administrator public al Municipiului Onești, în data de 15 Mai 2013, ora 10.00... Anunțul OFICIAL... publicat în 25.03.2013
Bibliografia de concurs
Concurs promovare Aprilie 2013
   Primăria Municipiului Oneşti - organizează concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior pentru funcții publice de execuție, in data de 10 Aprilie 2013... Anunțul nr.2943 din 13.02.2013, publicate în 18.02.2013
Concurs promovare Aprilie 2013
   Primăria Municipiului Oneşti - organizează examen de promovarea in clasa la data de 08 Aprilie 2012 pentru funcții publice de execuție... Anunțul nr.2945 din 13.02.2013, publicate în 18.02.2013
Concurs pentru ocuparea postului de Director executiv DTDPP - Municipiul Onești
   Primăria Municipiului Oneşti - organizează, in data de 05 Decembrie 2012, ora 10.00, Concurs pentru ocuparea postului de Director executiv - Direcția Tehnică Domeniul Public și Privat... Anunțul OFICIAL... Bibliografie concurs... publicat în 18.10.2012
Concurs pentru ocuparea postului de Consilier personal la Cabinetul Primarului - Municipiul Onești
   Primăria Municipiului Oneşti - organizează, in data de 28 Noiembrie 2012, ora 10.00, Concurs pentru ocuparea postului vacant de Consilier la Cabinetul Primarului... Anunțul OFICIAL... Bibliografie concurs... publicat în 15.10.2012
Audiere publică privind finanțările nerambursabile din Bugetul local - Municipiul Onești
   Consiliul Local Oneşti - organizează Audiere publică prvind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile Bugetului local al Municipiului Onești, in data de 19 Octombrie 2012... Anunțul OFICIAL... publicat în 15.10.2012
Concurs pentru ocuparea postului de Administrator Public
   Primăria Municipiului Oneşti - organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Administrator public al Municipiului Onești, în data de 14 Noiembrie 2012, ora 10.00... Anunțul OFICIAL... publicat în 01.10.2012
Bibliografia de concurs
Concurs promovare Noiembrie 2012
   Primăria Municipiului Oneşti - organizează concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior pentru funcții publice de execuție, in data de 07 Noiembrie 2012... Anunțul OFICIAL... Bibliografie... publicat în 13.09.2012
Comunicat privind organizarea Săptămânii Europeane a Mobilității
   Primăria Municipiului Oneşti - organizează campania anuală privind mobilitatea urbană durabilă în Municipiului Onești, în săptămîna 16-22 Septembrie 2012...  Comunicatul OFICIAL... publicat în 13.09.2012
Concurs pentru ocuparea postului de Administrator Public
   Primăria Municipiului Oneşti - organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Administrator public al Municipiului Onești, în data de 05 Septembrie 2012, ora 10.00... Anunțul OFICIAL... publicat în 23.07.2012
Bibliografia de concurs
Anunț de mediu
   Începând cu data de 13.03.2012, în Municipioul ONEȘTI a fost demarată Luna curățeniei prin programul "CURĂȚENIA de PRIMĂVARĂ"- o amplă acțiune de curățenie a domeniului public și privat, în toate cartierele municipiului Onești.
  Invităm TOATE persoanele fizice și juridice să ia măsurile necesare pentru curățirea spațiilor verzi, aleilor, trotuarelor și rigolelor stradale din perimetrul imobilelor de locuit sau cu altă destinație... Anunțul OFICIAL!...publicat în 13.03.2012
    AFIȘUL 
campaniei "CURĂȚENIA de PRIMĂVARĂ"!
Anunț de mediu
   MUNICIPIUL ONEŞTI, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare privind acordul de mediu pentru proiectul "STAȚIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE" din municipiul Oneşti, judeţul Bacău.
Publicul interesat poate înainta, zilnic, comentarii/observaţii la sediul ARPM Bacău.
Anunțul OFICIAL... publicat în 29.02.2012
Concurs promovare Ianuarie 2012
Rezultatele Finale ale concursului de promovare, 16 Februarie 2012
Rezultatele la proba scrisa din data de 15 Februarie 2012
   Primăria Municipiului Oneşti - organizează concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior pentru funcții publice de execuție, in data de 15-17 Ianuarie 2012... Anunțul OFICIAL... publicat în 04.01.2012
Anunț de mediu
   MUNICIPIUL ONEŞTI, anunţă publicul interesat asupra solicitării acordului de mediu pentru proiectul STAȚIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE din municipiul Oneşti, judeţul Bacău.
Publicul interesat poate înainta, zilnic, comentarii/observaţii la sediul ARPM Bacău...
 Anunțul OFICIAL... publicat în 10.01.2012
Anunț de mediu
   MUNICIPIUL ONEŞTI, titular al proiectului „Apărări de mal râul Oituz în zona podului din beton armat de pe str. Preot Eduard Sechel – Oneşti” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ARPM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a se realiza în municipiul Oneşti, str. Eduard Sechel, judeţul Bacău.
     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteză pot fi consultate la sediul ARPM Bacău, str. Oituz nr.23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://arpmbc.anpm.ro.
     Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 07.08.2011.
Concurs promovare - august 2011
   Primăria Municipiului Oneşti - organizează concurs pentru promovarea in grad profesional in data de 9-11 august 2011
Detalii suplimentare 
Bibliografia de concurs
<TOP>
Steag Municipiul Onesti RoFlag Biblioteca Biblioteca Spital Biblioteca

HCL Anii anteriori

Minute și PV Ședințe