Stema României
Consiliul local > Comisii de specialitate

   IComisia de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat:

1. Zarzu Ciprian Octavian 
2. Munteanu L. Vasile
3. Olteanu Petre Cezar
4. Dănilă Emil.
5. Bereczki Endre

  IIComisia pentru urbanistică, realizarea lucrărilor publice şi protecţia mediului înconjurător:

1. Cetean Bălănică Mircea Nicolae
2. Martin Ştefan
3. Nicolcea Gelu Titel
4. Adobricăi Ioana
5. Stan Lucian

 IIIComisia pentru servicii publice, comerţ şi privatizare:

1. Şova Mihai
2. Florian Constantin
3. Tofan Ion
4. Drăgoi Nicolae
5. Olteanu Petre Cezar

 IVComisia pentru ştiinţă, protecţie socială, învăţământ, cultură, culte, tineret, sport şi agrement, sănătate şi conservarea monumentelor:

1. Negoiţă Ion
2. Coandă Bebe Gheorghe
3. Oprea Dănuţ
4. Ciobanu Gheorghe
5. Drăgoi Nicolae

  VComisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor:

1. Ene Gheorghe
2. Panfil Gelu
3. Munteanu Gh. Vasile
4. Şova Mihai
5. Bereczki Endre

<TOP>
Steag Municipiul Onesti RoFlag Biblioteca Biblioteca Spital Biblioteca


HCL Anii anteriori

Minute și PV Ședințe