Stema României
Consiliul local > Hotărâri - Consiliul Local Onești - Anul 2012

Februarie 2012

 • HCL nr.15/03.02.2012 - privind aprobarea bugetului consolidat al Municipiului Oneşti, bugetul împrumuturilor interne, bugetul instituţiilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2012 şi estimările pentru anii 2013 - 2015
 • HCL nr.14/03.02.2012 - privind privind aprobarea asocierii Municipiului Oneşti cu Judeţul Bacău în vederea refacerii infrastructurii rutiere ca urmare a realizării investiţiei "Extindere reţele de canalizare în Cartierele Cuciur, Buhoci, 6 Martie din municipiul Oneşti
 • HCL nr.13/03.02.2012 - privind modificarea şi completarea HCL nr.22/10.04.2009 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor pentru executarea obiectivului "Pasaj CF Adjud- Ciceu" peste DN11, municipiul Oneşti
 • HCL nr.12/03.02.2012 - privind aprobarea completării inventarului domeniului public al Municipiului Oneşti
 • HCL nr.11/03.02.2012 - privind aprobarea asocierii Consiliului Local Oneşti cu Consiliul Judeţean Bacău, în vederea realizării obiectivului de investiţii : "PASAJ INFERIOR PE DN11, C.F. ADJUD-CICEU" în Municipiul Oneşti
 • HCL nr.10/03.02.2012 - privind aprobarea încadrării sectorului de drum comunal DC 113 pe lungimea de 2,00 km, respectiv str. Viişoarei, aflat în administrarea municipiului Oneşti, în categoria drumurilor de interes judeţean
 • HCL nr.9/03.02.2012 - privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social
 • HCL nr.8/03.02.2012 - privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2012, la Centrul Social Slobozia si a grilei de calcul a contributiei de intretinere datorata de sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in acesta institutie, norma zilnica de hrana pentru beneficiari precum si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul in curs
 • HCL nr.7/03.02.2012 - privind preluarea si organizarea "Centrului Social Slobozia" municipiul Onesti, judetul Bacau, de catre Direcţia de Asistenţă Sociala Onestiincepand cu data de 01 aprilie 2012
 • HCL nr.6/03.02.2012 - privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2012 la patrimoniul "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău
 • HCL nr.5/03.02.2012 - privind darea în administrare a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Oneşti pe care se află situate clădirile Spitalului municipal Oneşti şi pe care îşi desfăşoară activitatea acesta
 • HCL nr.4/03.02.2012 - privind aprobarea reţelei şcolare a municipiului Oneşti pentru anul 2012-2013

Ianuarie 2012

 • HCL nr.3/16.01.2012 - privind darea în administrarea unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică a clădirilor proprietate publică a municipiului Oneşti în care acestea îşi desfăşoară activitatea
 • HCL nr.2/16.01.2012 - privind stabilirea unor măsuri privind funcţionarea SC Termon CT SA
 • HCL nr.1/16.01.2012 - privind reintregirea excedentului bugetar al anului 2011, care este mai mic cu 858.550,39 lei faţă de anul 2010 din excedentul anului 2010 conform  Ordinului Ministerului Finanţelor nr.2985/16.12.2011
Steag Municipiul Onesti RoFlag Biblioteca Biblioteca Spital Biblioteca

HCL Anii anteriori

Minute și PV Ședințe