Stema României
Steag Municipiul Onesti

       Oneştiul

a fost la început un mic sat pe moşia Oneşti, o piaţă de apă unde se întâlnesc Trotuşul şi Oituzul, Caşinul şi Tazlăul, unde se întâlnesc drumurile transcarpatice Oituz, Uz – Palanca cu drumurile podişului moldovenesc.
Este un important centru de viaţă economică din Moldova, datând din timpul orânduirii feudale, care mai întâi s-a dezvoltat ca o aşezare cu caracter agricol fiind proprietatea diferiţilor feudali locali sau veniţi din altă parte.Oneştiul s-a dezvoltat ca un centru economic meşteşugăresc şi comercial, devenind târg în locul vechiului târg “Trotuş” datorită aşezării sale prielnice la întâlnirea drumurilor comerciale. Dezvoltarea acestuia a fost un proces de lungă durată, având ca obiect vânzarea produselor agricole, comerţul cu lemnele şi o găzărie.Prin anul 1842 se construieşte moara de piatră din centrul oraşului Oneşti, la care au lucrat robii de pe moşia moşierului Aslan, apoi alte mori mici de apă. Au existat două velniţe boiereşti de fabricat ţuică din cereale, precum şi două ateliere de fierărie şi două hanuri pentru desfacerea produselor alcoolice fabricate în zonă.

STRATEGIA de DEZVOLTARE LOCALA a Municipiului ONEȘTI, 2012-2022
Strategia 2012-2022
PROIECTE cu FINANȚARE EUROPEANĂ la nivelul Municipiului ONEȘTI
  1. Stabilirea Politicilor publice în Municipiul Onești integrate în Strategia de dezvoltare locală
  2. Centrul social Slobozia, municipiul Onești, județul Bacău
  3. Reabilitare Colegiul Național "Dimitrie Cantemir" din Municipiul Onești, Cod SMSIS 2168
  4. Reabilitare Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi", Cod SMSIS 2572
  5. Reabilitare Școala cu clasele I-VIII "George Călinescu" din Municipiul Onești, județul Bacău
  6. Reabilitare Școala cu clasele I-VIII nr.7 din Municipiul Onești, județul Bacău

Vizualizare Municipiul ONEȘTI pe harta României!
RoFlag

La începutul
      Secolului XX
iau fiinţă diferite exploatări forestiere cu sediul în Oneşti. La începutul anilor ’50 începe dezvoltarea industrială a Oneştiului. În anul 1952, comuna Oneşti este declarată oraş, iar în anul 1968 oraşul Oneşti este declarat municipiu În anul 1956 sunt puse în funcţiune primele instalaţii la Rafinăria Oneşti şi Termocentrala Borzeşti. În anul 1960 sunt puse în funcţiune primele instalaţii la Uzina Chimică, iar în anul 1962 primele instalaţii la Uzina de Cauciuc. În anul 1974 este pusă în funcţiune Întreprinderea de Utilaj Chimic Borzeşti. De asemenea, în municipiul Oneşti s-au mai construit Fabrica de Produse Lactate (1977), Fabrica de Pâine (1978), Fabrica de Confecţii (1976). Toate acestea au dus la transformarea municipiului Oneşti într-un puternic centru industrial. În această perioadă au fost construite 5 licee, 7 şcoli generale, 12 grădiniţe, un spital municipal cu 824 paturi, un leagăn de copii, 6 creşe, un hotel de 226 locuri şi peste 19.000 de apartamente.

CONDUCERE

SERVICII

BIROURI


DIRECȚII

Compartimente

Activitate Consiliul local

Detalii Consiliul local


HCL Anii anteriori

Minute și PV Ședințe